Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wiadomości Numizmatyczne

Zawartość

Wiadomości Numizmatyczne | 2020 | Rok LXIV |

Abstrakt

Our aim is to show that numismatics can provide important information about early history of a settlement in the face of a shortage of other types of evidence. We will study the case of Gdańsk. There is a record on the existence of the town (urbs) of Gdańsk from 997, but no sufficiently considerable archaeological traces of this town were found. Therefore, we do not know where the oldest Gdańsk was located. Most likely, the settlement relics from that time were destroyed as a result of fortification works at the turn of the 18th and 19th centuries. However, the destruction of stratigraphic structures does not mean the destruction of certainly dated historical artefacts, and above all, coins. Registration of early medieval coin finds from the area of Gdańsk provides knowledge of the extent of settlement and functional changes of individual parts of the town complex.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Borys Paszkiewicz
1

 1. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii

Abstrakt

Wśród wczesnych odmian tzw. denarów Ottona i Adelajdy (OAP) znajdują sie monety z pięcioma punktami we wnętrzu kaplicy. Dzielą sie one na dwa warianty, różniące się usytuowaniem liter ODDO w kątach ramion krzyża. Istnieje możliwość wykazania, że oba warianty wybito w tej samej, dotychczas niezlokalizowanej, mennicy. Liczba stempli była raczej niewielka, a wariant O-O-D-D poprzedza O-D-D-O. Ich emisja musiała rozpocząć się wkrótce po 983/984 i przypuszczalnie została zakończona ok. 993 r.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Peter Ilisch
1

 1. Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Abstrakt

Wśród pierwszych monet zachodnioeuropejskich zarejestrowanych w skarbach ze Słowiańszczyzny Zachodniej, importowanych po załamaniu się napływu srebra z Azji Środkowej, znajdują się monety anonimowe, zarówno pod względem emitenta, jak i mennicy. Są one przedmiotem zainteresowania badaczy od początku wieku XIX. W piśmiennictwie doczekały się różnych określeń: po niemiecku Sachsenpfennige, Hochrandpfennige, Kreuzpfennige, po polsku zaś denary krzyżowe, krzyżówki. Przyjęto, że pochodzą z graniczących ze Słowianami mennic wschodniosaskich. Mają one istotne znaczenie dla zrozumienia użytkowania i datowania srebra monetarnego na ziemiach słowiańskich, szczególnie w Polsce i wschodnich Niemczech. Przykład wczesnego skarbu ze Strandby w Danii, gdzie takie denary pojawiły się w większej liczbie i są dobrze udokumentowane, pozwala stwierdzić, że dotychczasowe datowanie (Kilger 2000) jest niewłaściwe. Wszystkie najstarsze odmiany musiały zostać wybite przed 983/984 r., a nie jak dotąd sądzono przed 1000 r. Nie widać bowiem kontynuacji między nimi a młodszymi seriami z uniesionymi brzegami, które pojawiły się na początku XI w.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Peter Ilisch
1

 1. Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Abstrakt

The article deals with the penny coinage minted in Silesia in the latter half of the 12th century. According to the author, it is very likely that the Polish coinage of Silesia during the period of feudal fragmentation had originated under the rule of two Silesian Piast dukes, brothers Bolesław I the Tall and Mieszko IV Tanglefoot (in the period 1166–1172), responsible for several penny types issued up until the late 12th century and subjected to periodic recoinage. It is also possible that the first two types may have been minted by the Senior Duke Bolesław IV the Curly, although the author believes that this hypothesis is less plausible.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Piniński

Abstrakt

In the Middle Ages, tens of thousands types of uni-faced bracteate coins were struck in the period 1140−1520. The existence of hundreds of small independent currency areas with their own mints in central, eastern, and northern Europe and the strong link between bracteates and periodic re-coinage explain the large number of bracteate types. The classification and dating of coins can provide insight into economic and monetary development when studying coin hoards and cumulative finds. A central problem when classifying bracteates is that most of them are anonymous, i.e., there are seldom any legends or letters. However, bracteates struck in closely located mints almost always have the same regional monetary standard. In this study, I show how monetary standards in combination with social attributes can be used to classify bracteates when both legends and find information are lacking. I also provide an economic explanation why closely related mints voluntary joined a specific monetary standard.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Roger Svensson
1
ORCID: ORCID

 1. The Research Institute of Industrial Economics (IFN) P.O. Box 55665, SE–10215 Stockholm, Sweden

Abstrakt

Many academic works fundamental to Polish numismatics, from the earliest time to the modern period, were published in the second half of the 19th century. The subject of the present article is an analysis of the illustration–related aspects of those works as well as some other minor publications. The author describes the most commonly used graphic techniques (across–the–end–grain wood engraving, lithography, copper engraving, etching), mentions the prominent engravers and graphic artists, and presents a number of ateliers/workshops which carried out commissions connected with numismatics. The objective of the text is to identify and describe certain characteristic regularities as well as some special features relating to the field of numismatic printmaking.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Podniesińska
1

 1. Gabinet Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Krakowie

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony znaleziskom czterech brązowych monet Bitynii odkrytych na terytorium współczesnej Białorusi: monecie Hadriana z Rehispolle (obwód miński), która zalicza się do tzw. monet bityńskiego koinon oraz monetom z portretami Julii Domny z miejscowości Kopcevičy (obw. witebski), Makrynusa z Juzafova (obw. witebski) i Gordiana III z Prużany (obw. brzeski), wyemitowanych przez mennicę w Nicei. Autorzy sądzą, że monety mogły tu trafić zarówno z prowincji naddunajskich, jak i bezpośrednio z Nicei (ob. İznik w Turcji), czyli z tych obszarów, gdzie ich udział w obiegu monetarnym był największy. Najbardziej prawdopodobne, że trafiły one do rąk barbarzyńców w czasach najazdów na prowincje rzymskie w trakcie wojen gockich III w.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Kyrylo Myzgin
1
ORCID: ORCID
Vital Sidarovich
2
ORCID: ORCID

 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, 00–927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 2. Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Historyczny, 220030 Mińsk, Białoruś, ul. Krasnoarmeyskaja 6

Abstrakt

Artykuł opisuje wczesnośredniowieczne (X–XI w.) monety ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Znajduje się w nich około 400 monet z tego okresu, pochodzących z Polski i innych krajów. Część z nich została pozyskana ze skarbów lub wykopalisk archeologicznych prowadzonych na osadach lub cmentarzyskach, inne ze starych kolekcji Ossolineum we Lwowie, a część z darowizn lub różnych zakupów. W Ossolineum znajdują się fragmenty sześciu wczesnośredniowiecznych skarbów srebra, zawierających monety, srebrne ozdoby i fragmenty srebrnych placków.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Barbara Butent-Stefaniak
1

 1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Numizmatyczny, ul. Szewska 37 50-139 Wrocław

Abstrakt

This article focuses on two early medieval imitative coins found in Bohemia (one in the vicinity of Hradec Králové / Königgrätz in 1931; the other in Prague–Klánovice in 2016). The coins were probably struck in 1010–1015, and on the obverse imitate the Saxon denarii of the Otto-Adelheid type with the letters O-D-D-O in the arms of the cross. On the reverse, there is a church with the letters •VIDV, imitating Bavarian or Bohemian denarii from the second half of the 10th century. The location of most of the finds of these denarii in central Europe, including both coins found in Bohemia, indicates their Polish origin. Nevertheless, their issuer remains uncertain.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jiří Lukas

Abstrakt

Odkryty 1 lipca 1981 r. na Starym Mieście w Lublinie przy ul. Wincentego Pola 6a (obecnie ul. Archidiakońska) zespół monet składa się z 21 fałszywych groszy Zygmunta III Wazy (1587–1632) i 2 fragmentów nieokreślonych monet. Badania wykazały, że wykonano je z miedzi powleczonej cyną. Mimo, że daty czytelne są tylko na 10 groszach, to wnioskując z tożsamości stempli wiemy, iż 15 z nich (71,4%) nosi rok 1608, a 5 (23,8%) 1607. Na jednej monecie daty nie udało się ustalić. Grosze z 1607 r. – wybite jedną parą stempli – imitują typ popiersie / Orzeł. Wariant ten dominuje także wśród monet z datą 1608 – 13 spośród 15 egzemplarzy – wybitych dwoma parami stempli. 1 grosz z popiersiem oraz 2 grosze z koroną wykonano innymi stemplami. Fakt, że podrobione monety odkryte zostały w miejscu, gdzie wznosiła się kamienica należąca od 1608 r. do burmistrza Jana Szembeka pozwala przypuszczać, że trafiły one tam w wyniku działań administracyjnych wymierzonych w nielegalny proceder. Warunki do jego rozwoju tworzyła od początku XVII w. atmosfera narastającego kryzysu gospodarczego i związanych z nim zakłóceń rynku pieniężnego w Rzeczypospolitej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Miłosz Huber
1
ORCID: ORCID
Tomasz Markiewicz
2
ORCID: ORCID

 1. Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS, Al. Kraśnickie 2cd 20-718 Lublin
 2. Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20–117 Lublin

Abstrakt

Analizie poddano dwa skarby miedzianych szelągów Jana Kazimierza (1648– 1668) z lat 1659–1666, odkryte w 1981 i 2011 r. na jednym z pól uprawnych w miejscowości Rokitno, w powiecie lubartowskim. Pierwszy, złożony jest wyłącznie z 3530 „boratynek”, a w kolejnym – liczącym 10218 monet – stanowią one 99,9%. Struktura skarbów z Rokitna zbieżna jest z innymi reprezentatywnymi depozytami tych monet z miejscowości: Idźki-Wykno, Przasnysz, Terespol. Widoczne jest to m.in. w rozkładzie procentowym koronnych i litewskich szelągów oraz reprezentacji wśród nich poszczególnych mennic i roczników. Skarb odkryty w 1981 r. został zdeponowany najprawdopodobniej na początku 4. ćwierci XVII w., a znalezisko z 2011 r. niedługo po 1695 r.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Tomasz Markiewicz
1
ORCID: ORCID

 1. Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20–117 Lublin

Abstrakt

W tekście podjęto problematykę produkcji monet getta łódzkiego, założonego przez Niemców w okupowanej Łodzi. W 2019 r. autor dotarł do Mordechaia Browna, który pracował przy niej jako 14-letni chłopiec. Jego relacja stała się podstawą niniejszego tekstu. Ponadto zaprezentowano wyniki analiz XRF monet getta łódzkiego.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał M. Zagórowski

Abstrakt

W tekście omówiono 16 srebrnych kieliszków należących do Pana Piotra Macieja Przypkowskiego. Ozdobiono je monetami: antycznymi (4), średniowiecznymi (3) i nowożytnymi (9). Poza numizmatami, pod wylewem każdego naczynia znajdują się sentencje łacińskie (12) i polskie (4) oraz symbole alchemiczne i astrologiczne. Jest to bodaj najmłodszy, znany z literatury przedmiotu, przykład wykorzystania monet historycznych jako elementu dekoracyjnego naczyń.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grzegorz Śnieżko
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00–140 Warszawa

Instrukcja dla autorów

Wskazówki dla PT. Autorów „Wiadomości Numizmatycznych”

Wszystkich PT. Autorów bardzo prosimy o stosowanie się do następujących zaleceń, dotyczących przygotowania prac:

Teksty przyjmujemy w postaci zapisu elektronicznego (przesyłka elektroniczna lub płyta CD) w którymś z powszechnie stosowanych programów edytorskich (np. Word lub Star); w przypadku zastosowania jakichkolwiek znaków spoza standardowego zestawu krojów: Arial, Calibri, Courier, Times New Roman, Symbol i Wingdings — niezbędny jest również wydruk papierowy.

● Plikowi powinien towarzyszyć osobny plik w formacie tekstowym zawierający metadane artykułu:

- Tytuł

- Autorzy

- Numer ORCID (z linkiem)

- Afiliacje

- Abstract

- Słowa kluczowe

- Bibliografia.

● Prace (oprócz przeznaczonych do działów znalezisk, recenzji lub kroniki) winny być opatrzone abstraktem (wyjaśniającym w 3-5 linijkach, o czym traktuje praca) i streszczeniem o objętości ok. 10% tekstu pracy. Oba te teksty winny być w języku angielskim bądź przygotowane do przetłumaczenia na język angielski, Na końcu prosimy umieścić przeznaczoną do publikacji informację o miejscu pracy Autora (tzw. afiliację) i adres kontaktowy (najlepiej elektroniczny).

● Nie należy stosować wersalików (oprócz cytatów z inskrypcji), automatycznej numeracji ani wyliczeń, hiperłączy, podkreśleń ani zaznaczeń barwnych oraz dzielenia wyrazów; prosimy też nie używać spacji do wyrównywania i rozmieszczania tekstu. Do konstruowania tabel prosimy używać edytora tabel (a nie tabulatora ani spacji).

● Przypisy umieszczamy u dołu strony (nie w tekście — nie dotyczy analogii katalogowych w opisach monet). W miarę możności ograniczamy się do przypisów bibliograficznych i unikamy komentarzy w przypisach.

● Adresy bibliograficzne w przypisach podajemy w formie tzw. oksfordzkiej (nazwisko autora, rok). Do tej samej formy w miarę możliwości sprowadzamy także cytowania katalogów w opisach monet. Pracę opatrujemy wykazem literatury na końcu. Tam adresy bibliograficzne rozwijamy do formy przyjętej w serii „Biblioteka Narodowa” wydawnictwa Ossolineum.

● W pracach przeznaczonych do publikacji w języku polskim obce alfabety transliterujemy w zapisie bibliograficznym stosownie do zasad Polskiej Normy (np. dla alfabetów słowiańskich PN-ISO 9-2000; zob. http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693); w pracach przeznaczonych do publikacji w językach obcych natomiast prosimy o stosowanie norm transliteracyjnych przyjętych w tych językach; dla języka angielskiego jest to system Biblioteki Kongresu, stosowany w miarę możliwości programu edytorskiego (http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/).

● W stosunku do dzisiejszych faktów stosujemy aktualne nazwy geograficzne (a nie, np., nazwy rosyjskie miejscowości na obszarach państw posowieckich poza Rosją; dotyczy to również streszczeń obcojęzycznych). Wskazane jest jednak stosowanie przyjętych spolszczeń i tradycyjnych zasad transkrypcji, ale wyłącznie w tekście głównym (nie w zapisie bibliograficznym); prosimy też pamiętać, by każda mniej znana nazwa była raz objaśniona w transliteracji, z podaniem przynależności administracyjnej. W opisie faktów historycznych stosujemy nazwy historyczne (więc Królewiec i Rychbach, a nie Kaliningrad i Dzierżoniów).

Ilustracje powinny stanowić osobne pliki (nie wmontowane w tekst):

● zdjęcia w formacie TIFF, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (najlepiej 600), na białym tle; druk jest czarno-biały;

● rysunki (szkice sytuacyjne, mapki) nie powinny być większe niż format druku jednej strony (12,5×19 cm).

● Ilustracje winny być opatrzone podpisami i oznaczone w tekście jako „ryc.”

PT. Autorów działu „Znaleziska” upraszamy o stosowanie komunikatów — tak dalece, jak to możliwe — do następującego schematu:

1. miejscowość, gmina i powiat (w aktualnym podziale administracyjnym!);

2. miejsce znalezienia;

3. data znalezienia;

4. okoliczności, osoba odkrywcy;

5. kontekst archeologiczny (w tym lokalizacja w obrębie grobu);

6. liczba znalezionych monet, razem czy pojedynczo;

7. sposób zabezpieczenia;

8. terminus post quem skarbu;

9. miejsce przechowywania monet;

10. wyliczenie odkrytych monet i możliwych obiektów towarzyszących (prosimy pamiętać o danych metrologicznych, zwłaszcza monet starożytnych i średniowiecznych, identyfikacji mennicy — jeśli mogą być różne — i podaniu analogii katalogowej);

11. ewentualny krótki komentarz.

Ceniona jest zwięzłość, a zawsze mile widziane będą ilustracje monet i szkice sytuacyjne.

Stosowanie się do powyższych zasad przyśpieszy publikację prac w czytelnej i satysfakcjonującej PT. Autorów formie.

Zasady autorstwa i odpowiedzialności:

Prace publikowane w „Wiadomości Numizmatycznych” muszą być podpisane przez osoby, które istotnie są ich autorami i odpowiadają za ich treść. Osoby, których udział w powstaniu zgłaszanej pracy jest znikomy (na przykład ograniczony do udostępnienia materiałów z badań) mogą być wymienione w podziękowaniach, nie mogą jednak figurować jako autorzy. W wypadku wątpliwości redakcja zwraca się z prośbą o określenie udziału w powstaniu pracy poszczególnych osób figurujących jako autorzy. Autorzy powinni też ujawniać w przypisie lub podziękowaniach informacje o osobach i instytucjach, które przyczyniły się do powstania pracy poprzez wkład merytoryczny, rzeczowy lub finansowy. Przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane i ujawniane.

Autorzy zgłaszając pracę do publikacji oświadczają, że przesłany artykuł jest oryginalny, nie był wcześniej publikowany, a także nie został zgłoszony do innego czasopisma bądź pracy zbiorowej. Odpowiadają również za prawdziwość przekazanych Redakcji „WN” informacji.

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja „Wiadomości Numizmatycznych” stosuje zasady odpowiedzialności i etyki zalecane przez Committee on Publication Ethics (COPE) dla wszystkich stron biorących udział w procesie publikacji i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko jakimkolwiek nadużyciom.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

Zasada bezstronności i sprawiedliwości: Przesłane prace są oceniane pod kątem tylko i wyłącznie zawartości merytorycznej, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

Decyzje o publikacji: Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien zostać opublikowany lub nie. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji redaktor naczelny podejmuje w oparciu o recenzje, oceniające jego treść, oryginalność, przejrzystość oraz adekwatność do zakresu czasopisma. Przy podejmowaniu decyzji, Redaktor naczelny konsultuje się z redaktorami tematycznymi. Redaktor naczelny jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zniesławienia, łamania praw autorskich i plagiatu oraz do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za decyzje o publikacji artykułów.

Zasada poufności: Członkowie redakcji i Rady naukowej muszą zapewnić, że wszystkie materiały przesłane do publikacji pozostaną poufne na etapie recenzowania. Nie mogą ujawniać żadnych informacji o przesłanym rękopisie nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi (np. tłumaczami) i wydawcą.

Ujawnienie i konflikt interesów: Niepublikowane artykuły, ich fragmenty czy materiały w nich zawarte nie mogą być wykorzystywane przez redaktora i redakcję do własnych badań, bez pisemnej zgody autorów.

Utrzymanie integralności dorobku naukowego: Redaktorzy będą strzec integralności opublikowanego dorobku akademickiego, wydając w razie potrzeby poprawki, uzupełnienia i odwołania. Równocześnie redakcja dołoży wszelkich starań by wyłapać niewłaściwe badania i publikacje. Plagiaty i prace opierające się na fałszywych danych są niedopuszczalne. Redaktor powinien podjąć odpowiednie działania, gdy pojawią się zastrzeżenia etyczne do przesłanej pracy lub opublikowanego artykułu. Redakcja zawsze chętnie publikuje poprawki, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny w razie potrzeby.

Wycofanie opublikowanych artykułów: Redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie opublikowanej pracy, jeśli: - mają wyraźne dowody, że wyniki są niewiarygodne, albo powstały w wyniku niewłaściwego postępowania (np. sfabrykowanie danych), albo niezamierzonego błędu (np. błędne obliczenia lub błąd eksperymentalny) - wyniki zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odniesienia, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnych publikacji) - praca stanowi plagiat lub opiera się na nieetycznych badaniach. Powiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów w nagłówku wycofania), wyraźnie identyfikować wycofany artykuł i wskazać, kto wycofuje artykuł. Zawiadomienia o wycofaniu powinny zawsze zawierać powód (przyczyny) wycofania, aby odróżnić niezamierzony błąd od niewłaściwego postępowania. Wycofane artykuły nie będą usuwane z drukowanych egzemplarzy czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich wycofany status zostanie wskazany w sposób możliwie jak najbardziej czytelny.


OBOWIĄZKI AUTORÓW:

Standardy publikowania wyników badań: Autorzy artykułów prezentujących wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane wyjściowe powinny być dokładnie przedstawione w artykule. Artykuł powinien zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym weryfikowanie postawionych tez. Sfabrykowanie, prezentowanie fałszywych lub niedokładnych wyników badań stanowi zachowanie nieetyczne i skutkować będzie odrzuceniem rękopisu lub wycofaniem opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat: Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli wykorzystali pracę i/lub słowa innych osób, musi to być wyraźnie oznaczone jako cytat. Plagiaty są niedopuszczalne.

Dostęp do danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie surowych danych do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani do zapewnienia publicznego dostępu do takich danych i powinni być przygotowani do przechowywania takich danych przez określony czas po opublikowaniu ich pracy.

Publikacja wielokrotna lub równoczesna: Autorzy nie powinni zasadniczo publikować rękopisu opisującego te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Jednak w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Redakcja „Wiadomości Numizmatycznych” rozważy publikację tekstu opublikowanego w innym wydawnictwie, o ile było ono skierowane do innego odbiorcy i w innym języku.

Autorstwo: Prace publikowane w „Wiadomości Numizmatycznych” muszą być podpisane przez osoby, które istotnie są ich autorami i odpowiadają za ich treść. Osoby, których udział w powstaniu zgłaszanej pracy jest znikomy (na przykład ograniczony do udostępnienia materiałów z badań) mogą być wymienione w podziękowaniach, nie mogą jednak figurować jako autorzy. W wypadku wątpliwości redakcja zwraca się z prośbą o określenie udziału w powstaniu pracy poszczególnych osób figurujących jako autorzy. Autorzy powinni też ujawniać w przypisie lub podziękowaniach informacje o osobach i instytucjach, które przyczyniły się do powstania pracy poprzez wkład merytoryczny, rzeczowy lub finansowy. Autor zgłaszający pracę do publikacji powinien upewnić się, że w pracy uwzględnieni są tylko właściwi współautorzy oraz, że widzieli oni i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i wyrazili zgodę na przesłanie jej do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane i ujawniane.

Uznanie źródeł: Autorzy powinni dbać o odpowiednie oznaczenie rezultatów pracy innych badaczy. Wobec tego należy cytować publikacje, z których czerpali informacje i tezy podczas pisania własnej pracy.

Istotne błędy w opublikowanych pracach: Gdy autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość we własnej opublikowanej pracy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma oraz współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia artykułu.OBOWIĄZKI RECENZENTÓW:

Wkład w decyzje redakcyjne: Recenzje naukowe pomagają redakcji w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszaniu ich pracy.

Terminowość: Każdy recenzent, który czuje się niekompetentny do zrecenzowania zgłoszonej mu pracy lub wie, że terminowe wykonanie recenzji będzie niemożliwe, powinien powiadomić o tym redaktora i wycofać się z procesu recenzowania.

Poufność: Cały rękopis otrzymany do recenzji jest traktowany jako dokument poufny. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, za wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywności: Recenzje powinny być prowadzone obiektywnie. Krytyka osoby autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów merytorycznych.

Uznanie źródeł: Wszelkie istotne podobieństwa lub powielanie się między ocenianą pracą a jakimkolwiek innym opublikowanym artykułem należy zgłosić redaktorowi. Recenzenci powinni wskazać odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów.

Ujawnianie i konflikt interesów: Informacje lub pomysły uzyskane w wyniku oceny muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające ze współpracy lub innych relacji z jakimkolwiek autorem, firmami lub instytucjami zaangażowanymi w pisanie pracy. Autorom przysługuje prawo odniesienia się do recenzenckich uwag krytycznych.

Procedura recenzowania


Procedura recenzowania:

- Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do redakcji „Wiadomości Numizmatycznych” podlegają obustronnie niejawnej recenzji

- Każdy artykuł naukowy oceniany jest przez niezależnych ekspertów w danej specjalizacji

- Redakcja dołoży wszelkich starań, aby wybrać recenzentów, którzy nie mają żadnej zależności służbowej czy prywatnej z Autorem ocenianego tekstu

- Recenzenci zobowiązani są do przedstawienia obiektywnej oceny zgłoszonego artykułu

- Recenzenci zobowiązani są do ujawnienia odkrytych nieprawidłowości, w szczególności wszelkiego rodzaju plagiatów

- Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczną ewaluację nadesłanego artykułu

- Recenzenci oceniają czy praca kwalifikuje się do publikacji czy też nie. Podstawą do oceny są następujące kryteria: czy temat jest traktowany w sposób innowacyjny; czy artykuł uwzględnia najnowszą literaturę przedmiotu; czy zastosowana metodologia jest odpowiednia; jaki będzie wpływ artykułu na aktualny stan badań w danej dziedzinie

- Recenzowane artykuły traktowane są jako materiały poufne

- Recenzenci pozostają anonimowi

- Autorzy są zobowiązani do uczestniczenia w procesie recenzyjnym, w szczególności do uwzględnienia lub odniesienia się do sugerowanych poprawek i usunięcia ujawnionych błędów

- Raz w roku w numerze drukowanym „Wiadomości Numizmatycznych” oraz na stronie internetowej redakcja publikuje listę recenzentów współpracujących z czasopismem przy danym numerze


Formularz oceny pracy zgłoszonej do „Wiadomości Numizmatycznych”

Polityka antyplagiatowa


The journal observes the principles of scientific transparency and integrity.
We therefore accept no forms of plagiarism, ghostwriting, or honorary authorship. In order to prevent these, relevant provisions have been included into the agreements signed with authors.
All the articles intended for publication in the journal are screened for plagiarism using the iThenticate software.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji