Humanities and Social Sciences

Studia Nauk Teologicznych

Content

Studia Nauk Teologicznych | 2016 | Tom 11 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Mt 5,17-20 can be fully understood in the context of the hermeneutic work of the
Go to article

Authors and Affiliations

Massimo Gargiulo
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W polemice z marcjonizmem Justyn broni Starego Testamentu stanowiącego wartość
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Leszek Misiarczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czy Pius XII jest winny lub współwinny zagłady Żydów w czasie II wojny światowej?
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Kazimierz Dola
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W przeszłości zakładano w teologii całkowite zastąpienie Izraela na obecnym etapie
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Łukasz Kamykowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Pośród filmów podejmujących tematykę Zagłady oraz obojętności (a nawet współwiny
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Marek Lis

Instructions for authors

1. Wymagania dotyczące tekstu

Redakcja "Studiów Nauk Teologicznych PAN" przyjmuje teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Teksty z zakresu teologii, religiologii i dyscyplin pokrewnych nie powinny przekraczać objętości 40 tys. znaków (ze spacjami), czyli 20-23 strony. Preferowana edytor tekstu Times New Roman 12, interlinia 1,5; przypisy: 10, interlinia pojedyncza. Wystarczy nadesłanie wersji elektronicznej na adres:

studia.nt@pan.pl

Nadesłane prace zostaną poddane procedurze recenzyjnej. O jej wyniku, treści nadesłanych recenzji, jak też decyzji redakcji odnośnie do publikacji autor zostanie poinformowany.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Do każdego tekstu należy dołączyć:

-           krótką notę biograficzną

-           streszczenie w języku angielskim i polskim, każdorazowo o objętości ok. 1000 znaków,

-           wykaz słów kluczowych,

-           wykaz skrótów stosowanych przez autora w tekście lub przypisach

2. Zasady sporządzania przypisów

1. Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część, np. W napisanych krótko przed śmiercią testamencie1, poeta wspomina swoich dobroczyńców2.

2. Cytowanie książek: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora (-ów), tytuł dzieła (pisany kursywą bez cudzysłowu), wydawnictwo, miejsce i rok wydania (przed rokiem zaznaczamy części wydawnicze (np. 32007), wykaz cytowanych stron. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.

3. Powtarzanie przypisu: nie stosujemy takich słów, jak np. tamże, tenże, itp., ale powtarzamy skrócony zapis bibliograficzny (inicjał imienia, nazwisko, tytuł lub jego część oraz strony).

4. Przykład zapisu przypisów

1 A. Derdziuk, Teologia moralna w służbie wiary Kościoła, Wydawnictwo KUL Lublin 2010, 125-134.

2 A. Derdziu

This page uses 'cookies'. Learn more