Humanities and Social Sciences

Studia KPZK

Content

Studia KPZK | 2018 | tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym | cz.1 Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje |

Instructions for authors

Instrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more