Details

Title

The Relevance of the Rotational Speed of Roadheader Cutting Heads According to the Energy Consumption of the Cutting Process / Znaczenie prędkości obrotowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego ze względu na energochłonność procesu urabiania

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0001

×