Details

Title

The Helix Quintuple Concept and Smart Specialization in Creation a Regional Ecoinnovation System. Case Study

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

Case study ; innovation strategy ; quintuple helix ; smart specialisation ; strategic management of the region

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

256-264

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×