Details

Title

Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością - podejście ‘MAD’ vs. model konsekutywnego drzewa stochastycznego / Valuation of Mineral Project with Flexibility – ‘Mad’ Approach vs. Consecutive Stochastic Tree

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2015-0016

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2015; vol. 31; No 2

Open Access Policy

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management is an open access journal with all content available with no charge in full text version.

The journal content is available under the license CC BY-SA 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

×