Details

Title

Fazy Mineralne W Skałach Wêglanowych Warstw Gogoliñskich Obszaru śląska Opolskiego

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2014

Volume

vol. 30

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2014

Identifier

DOI: 10.2478/gospo-2014-0026

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2014; vol. 30; No 3
×