Details

Title

The Influence of the Multipass Drawing Process in Clasical and Hydrodynamic Dies on Residual Stresses of High Carbon Steel Wires

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2011

Issue

No 4 December

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-011-0103-z ; e-ISSN 2300-1909

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 4 December

References

Knap F. (1991), Naprężenia własne w ciągnionych drutach i w wyrobach z drutu, Seria Monografie nr 25. ; Łuksza J. (2006), Druty ze stali i stopów specjalnych. ; Suliga M. (2011), The influence of drawing speed on multi-pass drawing process of high carbon steel wires, Metallurgist-Metallurgical News, 1. ; Suliga M. (null), The influence of the high drawing speed on mechanical-technological properties of high carbon steel wires, Archieves of Metallurgy and Materials, Quarterly. ; Golis B. (2003), Druty stalowe. ; Suliga M. (2009), The influence of single draft on TRIP effect and mechanical properties of 0,09C-1,57Mn-0,9Si steel wires, Archieves of Metallurgy and Materials, Quarterly, 54, 3, 677. ; Muskalski Z. (2009), The influence of wire drawing process with low final reductions on first type internal stresses in carbon steel wires, Metallurgist-Metallurgical News (Hutnik-Wiadomości Hutnicze), 8, 634. ; Lambert T. (1971), Mechaniczne metody pomiaru osiowych naprężeń własnych w drutach stalowych, 3. ; Milenin A. (2005), Software Drawing2D - general tool for analysis of technological processes of multi-pass drawing, Metallurgist-Metallurgical News (Hutnik-Wiadomości Hutnicze), 2, 100. ; Muskalski Z. (2004), Analiza wpływu kierunku ciągnienia drutów na ich wytrzymałość zmęczeniową i trwałość zmęczeniową lin stalowych.
×