Details

Title

Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Content in Dust From the Lime Plant and the Cement Plant in Opole Voivodeship

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Issue

No 2

Authors

Keywords

Lime dust ; magnetic susceptibility ; heavy metals ; pH ; specific conductivity

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0019-3 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 2

References

Blaha U. (2008), Micro-scale grain-size analysis and magnetic properties of coal-fired power plant ash and its relevance for environmental magnetic pollution studies, Atmospheric Environment, 42, 8359, doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.07.051 ; Bruchal M. (2010), Wpływ zakładów wapienniczych na odczyn gleb terenów przyległych, praca magisterska maszynopis. ; Clark J. (1981), Multielement extraction system for the determination of 18 trace elements in geochemical samples, Analytical Chemistry, 53, 1, 61, doi.org/10.1021/ac00224a017 ; Dearing J. (1999), Environmental magnetic susceptibility, Using the Bartington MS2 System. ; Gołuchowska B. (2001), Some factors affecting an increase in magnetic susceptibility of cement dust, Journal of Applied Geophysics, 48, 2, 103, doi.org/10.1016/S0926-9851(01)00083-0 ; Gołuchowska B. (1999), Wpływ technologii produkcji klinkieru na zawartość metali ciężkich w pyłach powstających w procesie jego wypalania, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 6, 2-3, 217. ; Jabłońska M. (2008), Iron oxides particles in the air and fly ash, and their influence on the environment (preliminary studies), Polish Geological Institute, Special Papers, 24, 93. ; Kapička A. (2003), Magnetic study of weakly contaminated forest soils, Water Air and Soil Pollution, 148, 14, 31, doi.org/10.1023/A:1025429928763 ; Konieczyński J. (2007), Properties of particulate matter emitted from manufacturing of ceramic products, Archives of Environmental Protection, 33, 2, 3. ; J Konieczyński (2009), The occurrence of selected trace elements in grain fractions of dust emitted from power, coke and cement plants, Archives of Environmental Protection, 35, 4, 3. ; Kusza G. (2005a), Forest reserves of Opole Province - state and technogenic hazard, 63, 1. ; Kusza G. (2005b), Podatność magnetyczna gleb w niektórych rezerwatach leśnych Opolszczyzny, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2, 33, 587. ; Lauf R. (1982), Pyrite framboids as the source of magnetite spheres in fly ash, Environmental Science and Technology, 16, 218, doi.org/10.1021/es00098a009 ; Jakubczak Z. (1986), Ilość i skład chemiczny pyłów opadających w rejonie Kombinatu Cementowo-Wapienniczego Nowiny, Pamiętnik Puławski - Prace IUNG, 87, 171. ; Petrovský E. (1999), Quaternary Climates Environments and Magnetism, 279, doi.org/10.1017/CBO9780511535635.009 ; Rybarczyk A. (1994), Ocena oddziaływania przemysłu cementowo-wapienniczego województwa opolskiego na stan środowiska przyrodniczego - stan aktualny oraz postulowane kierunki zmian. ; Magiera T. (2011), Morphological and mineralogical forms of technogenic magnetic particles in industrial dusts, Atmospheric Environment, 45, 4281, doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.04.076 ; Magiera T. (2006), Magnetic susceptibility of forest topsoils in mountains regions of southern Poland based on fields measurement techniques, Polish Journal of Soil Science, 39, 2, 101. ; Magiera T. (2007), Mapping particulate pollution loads using soil magnetometry in urban forests in the Upper Silesia Industrial Region, Poland, Forest Ecology and Management, 248, 36, doi.org/10.1016/j.foreco.2007.02.034 ; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dziennik Ustaw z dnia 3 lutego 2010 r., Nr 16, poz. 87, zał. 1, tab. 2. ; Strzyszcz Z. (1995), Gehalt an Ferromagnetika in den von der Immision der Zementindustrie in der Wojewodschaft Opole beeinflussten Böden, Mitteilungen der Bodenkundlichen Gesellschafft, 76, 1477. ; Strzyszcz Z. (2000), Podatność magnetyczna niektórych przemysłowych pyłów atmosferycznych i jej znaczenie w monitoringu ekologicznym powierzchni ziemi, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Prace i Studia, 54, 205. ; Strzyszcz Z. (1996), The influence of industrial emissions on the magnetic susceptibility of soils in Upper Silesia, Studia geophysica et geodaetica, 40, 276, doi.org/10.1007/BF02300743 ; Strzyszcz Z. (2006), Application of soil magnetometry for identification of technogenic anomalies of trace metals and iron contents: a case study in the Katowice Forest District, Polish Journal Environmental Study, 15, 2a, 176. ; Strzyszcz Z. (2008), Changes in magnetic susceptibility of forest soils along the west and south border of Poland, Archives of Environmental Protection, 34, 1, 71. ; Świercz A. (2005), Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Zeszyty Naukowe, 39.

Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing


Archives of Environmental Protection is covered by the following services:


AGRICOLA (National Agricultural Library)

Arianta

Baidu

BazTech

BIOSIS Citation Index

CABI

CAS

DOAJ

EBSCO

Engineering Village

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Journal Citation Reports™

Journal TOCs

KESLI-NDSL

Naviga

ProQuest

SCOPUS

Reaxys

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Web of Science

×