Details

Title

Pollution of the Natural Environment in Intensive Cultures Under Greenhouses

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Issue

No 2

Authors

Keywords

Pollution ; horticulture production ; nutrient solution ; drainage water

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0017-5 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 2

References

<a target="_blank" href='http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_wyniki_produkcji_roslinnej_2009pdf'>http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_wyniki_produkcji_roslinnej_2009pdf</a> ; Breś W. (2009), Estimation of nutrient losses from open fertigation system to soil during horticultural plant cultivation, Polish Journal of Environmental Studies, 18, 3, 341. ; Duchein M. (1995), Water use efficiency and nutrient consumption of a greenhouse rose crop grown in rockwool, Acta Hort, 408, 129. ; Kleiber T. (2010), Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego, Nauka Przyr. Technol, 4, 4, 346. ; Bőhme M. (1995), Evaluation of organic, synthetic and mineral substrates for hydroponically grown cucumber, Acta Hort, 401, 209. ; Pawlińska A. (2003), Wpływ podłoży i pożywek na skład chemiczny rizosfery, stan odżywienia roślin i plonowanie pomidora szklarniowego. Praca doktorska, 44. ; Breś W. (1998), Uprawa chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) w kulturach bezglebowych z zastosowaniem zamkniętego systemu nawożenia i nawadniania, 1. ; Bloemhard C. (1995), Management of mineral elements of roses grown in closed rockwool systems, Acta Hort, 401, 481, doi.org/10.17660/ActaHortic.1995.401.58 ; Komosa A. (null), Materiały z Konferencji: Aktualne trendy w produkcji i stosowaniu podłoży ogrodniczych. Lublin 6-7.06.2002, 15. ; Komosa A. (1994), Przydatność wody do uprawy roślin ogrodniczych w sztucznych podłożach, null, 49. ; Komosa A. (1997), UAM w Poznaniu, Kom. Analityczny PAN, Kom. Nauk Chem. Oddziału PAN w Poznaniu Metody pobierania i przygotowywania próbek wód, ścieków i osadów do analiz fizyczno-chemicznych, 63. ; Bodzek M. (2011), Membrane techniques in the removal of inorganic anionic micropollutants from water environment - state of the art, Archives of Environmental Protection, 37, 2, 15. ; Komosa A. (1997), Nawożenie roślin ogrodniczych - fertygacja i układy zamknięte, null, 189. ; Breś W. (2010), Influence of soilless cultures on soil environment, Ecological Chemistry and Engineering A, 17, 9, 1069. ; E. Van Os (2001), Design of sustainable hydroponic systems in relation to environment friendly disinfection methods, Acta Hort, 548, 197. ; Treder W. (2000), Obieg zamknięty pożywki w uprawie anturium, null, 12, 3943. ; E. Van Os (1988), Heat treatment for disinfecting draincoater technological and economic aspects, null, 353. ; Runia W. (2001), Disinfection of recirculation water from closed cultivation systems by heat treatment, Acta Hort, 548, 215, doi.org/10.17660/ActaHortic.2001.548.23 ; Benoit F. (1995), Horticultural aspects ecobiological soilless growing methods, Acta Hort, 396, 11. ; Ślusarski C. (2005), Odkażanie pożywki w uprawach szklarniowych, null, 31. ; Wohlanka W. (1990), Wasserentkeimung, Taspo - Praxis, 18, 73. ; Molitor H. (1992), Erdelose Kulturverfahren, Gemuse, 9, 432. ; Runia W. (1996), Disinfestation of nematode infested recirculation water by ozone and activated hydrogen peroxide, null. ; Komosa A. (2011), Comparison of yield, nutrient solution changes and nutritional status of greenhouse tomato grown in recirculating and non-recirculating nutrient solution systems, Journal of Plant Nutrition, 34, 10, 1473, doi.org/10.1080/01904167.2011.585204 ; E. Van Os (1994), Closed growing systems for more efficient and environmental friendly production, Acta Hort, 361, 6, 194. ; Kleiber T. (2005), Zawartości wskaźnikowe składników pokarmowych dla anturium (Anthurium cultorum Schott) uprawianego w keramzycie; Praca doktorska. ; Kleiber T. (2006), Differentiation of macroelement contents in nutrientsolution and drainage water in growing of anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 5, 2, 69. ; Kleiber T. (2008), Differentiation of microelements contents in nutrient solution and drainage water in growing of anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7, 1, 53.

Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing


Archives of Environmental Protection is covered by the following services:


AGRICOLA (National Agricultural Library)

Arianta

Baidu

BazTech

BIOSIS Citation Index

CABI

CAS

DOAJ

EBSCO

Engineering Village

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Journal Citation Reports™

Journal TOCs

KESLI-NDSL

Naviga

ProQuest

SCOPUS

Reaxys

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Web of Science

×