Details

Title

Biosorption of Heavy Metals with the Use of Mixed Algal Population

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Issue

No 2

Authors

Keywords

biosorption ; algae ; heavy metals ; zinc ; nickel ; metal precipitation

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0013-9 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 2

References

Błaszczyk M. (2007), Mikroorganizmy w ochronie środowiska. ; Dąbrowska L. (2009), Heavy metals in water and sediments of Poraj reservoir, null, 25. ; Duda-Chodak A. (2008), Biosorpcja metali ciężkich. Cz. III Glony, Laboratorium, 12, 52. ; Fargasova A. (2000), Combined Effects of Mn(II), Mo(VI), Ni(II), Cu(I), Cu(II) and V(V) on Freshwater Algae Scenedesmus quadricauda Breb. Strain Greifswald 15 and Benthic Larvae of Chironomus plumosus, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 7, 10, 1011. ; Filipiuk D. (2006), Biosorpcja jako metoda usuwania i odzysku metali ciężkich z wodnych ścieków przemysłowych, Przemysł chemiczny, 85, 6, 417. ; Karwowska E. (2000), null, 137. ; Karwowska E. (2009), Usuwanie cynku z roztworów wodnych i ścieków z zastosowaniem immobilizowanej i nie immobilizowanej biomasy Aspergillus niger, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 11, 924. ; <i>Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej</i>, red. J. Mrozowska, Skrypty uczelniane nr 2144, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999. ; Rezaee A. (2006), Biosorption of Mercury by Biomass of Filamentous Algae Spirogyra Species, Journal of Biological Sciences, 6, 4, 695, doi.org/10.3923/jbs.2006.695.700 ; Trojanowski J. (2011), Heavy metals in surface microlayer in water of lake Gardno, Archives of Environmental Protection, 37, 1, 75.

Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing


Archives of Environmental Protection is covered by the following services:


AGRICOLA (National Agricultural Library)

Arianta

Baidu

BazTech

BIOSIS Citation Index

CABI

CAS

DOAJ

EBSCO

Engineering Village

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Journal Citation Reports™

Journal TOCs

KESLI-NDSL

Naviga

ProQuest

SCOPUS

Reaxys

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Web of Science

×