Details

Title

Investigation of gearbox vibroactivity with the use of vibration and acoustic pressure start-up characteristics

Journal title

Archive of Mechanical Engineering

Yearbook

2011

Volume

vol. 58

Issue

No 2

Authors

Keywords

gearbox ; vibroacoustics ; construction

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

209-221

Publisher

Polish Academy of Sciences, Committee on Machine Building

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10180-011-0015-5 ; ISSN 0004-0738, e-ISSN 2300-1895

Source

Archive of Mechanical Engineering; 2011; vol. 58; No 2; 209-221

References

Müller L. (1979), Przekładnie zębate. Projektowanie. ; Dąbrowski Z. (2000), Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym. ; Łazarz B. (1996), Badania wpływu zużycia zębów kół na obciążenia dynamiczne w diagnostyce przekładni. Rozprawa doktorska. ; Łazarz B. (2001), Zidentyfikowany model dynamiczny przekładni zębatej jako podstawa projektowania. ; Randall R. (2001), Editorial for special edition on gear and bearing diagnostics, Mechanical Systems and Signal Processing, 15, 5, 827, doi.org/10.1006/mssp.2001.1419 ; Figlus T. (2005), Metoda drganiowa diagnozowania stanu kół zębatych w przypadkach zużycia i uszkodzeń łożysk tocznych przekładni. Praca Doktorska, 274. ; Bartelmus W. (2009), Vibration condition monitoring of planetary gearbox under varying external load, Mechanical Systems and Signal Processing, 23, 246, doi.org/10.1016/j.ymssp.2008.03.016 ; B. Van Hooreweder (2010), On the development of three instructive test rigs for efficiency determination of gearboxes and fault diagnosis of joints, roller bearings and gears, null. ; Stallaert B. (2006), Design of active bearings for gearbox noise control, null, 78. ; Przybylski J. (1971), Praca doktorska. ; Niemann G. (2003), Maschinenelemente, 2. ; Lim T. C.: 1989, "Vibration Transmission Through Rolling Element Bearings in Geared Systems," Ph.D. Dissertation, The Ohio State University, Columbus, OH. ; Lim T.C., and Singh R.: 1989, "A Review of Gear Housing Dynamics and Acoustics Literature," NASA CR-185148 or AVSCOM Technical Memorandum 89-C-009. ; Madej H.: Minimalizacja aktywności wibroakustycznej korpusów przekładni zębatej. Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, 2003, Katowice-Radom. ; Müller H. (1983), Praxisreport Maschinenakustik, FKM-Forschungsheft 102. ; Gold P. (1995), Antriebstechnisches Kolloquium 1995 (ATK'95). ; Sabot J. (1994), Computation of the Noise Radiated by a Simplified Gearbox, null. ; Fahy F. (1985), Sound and Structural Vibration-Radiation, Transmission and Response. ; Seybert A.F., Wu T.W., and Wu X.F.: 1994, "Experimental Validation of Finite Element and Boundary Element Methods for Prediction of Structural Vibration and Radiated Noise," NASA CR-4561. ; Figlus T. (2009), Propozycja numerycznej metody obniżenia wibroaktywności korpusu przekładni, Problemy Eksploatacji, 2, 10. ; Figlus T. (null), Badania wibroaktywności użebrowanego korpusu przekładni zębatej. Mat. Wibrotech 2007, null, 121. ; Figlus T. (2008), Badania wpływu dodatkowego użebrowania na wibroaktywność górnego korpusu przekładni, null. ; Wilk A. (2008), Influence of housing ribbing on gearbox vibroactivity, Inter-Noise 2008, null. ; "Wibroaktywność przekładni zębatych. Wpływ cech konstrukcyjnych i zużycia elementów na wibroaktywność układów napędowych z przekładniami zębatymi" redakcja naukowa: Andrzej Wilk, Bogusław Łazarz, Henryk Madej, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, K-ce-Radom 2009.
×