Details

Title

Propozycja oceny niezawodności stalowej kratownicy w warunkach pożarowych . = Proposal for the assessment of steel truss reliability under fire conditions

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Keywords

niezawodność ; system szeregowy ; system równoległy ; analiza pożarowa ; wskaźnik niezawodności Hasofera-Linda ; reliability ; serial system ; parallel system ; fire analysis ; Hasofer-Lind reliability index

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

141-154

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.12.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2015; No 4; 141-154
×