Details

Title

Wpływ granulowanych odpadów gumowych na wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem . = Effects of crumb rubber on compressive strength of cement-treated soil

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Keywords

odzysk odpadów ; granulowane odpady gumowe ; wytrzymałość na ściskanie ; plastyczność ; czas utwardzania ; refuse reclamation ; crumb rubber ; compressive strength ; plasticity ; curing age

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

59-78

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.12.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2015; No 4; 59-78
×