Details

Title

Podmiotowe wspólnoty miejskie jako zasób rozwojowy miast. Recenzja książki: Michał Kudłacz, Miasto-idea. Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 3

Affiliation

Połomka, Barbara : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

179-185

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Andreski, Stanislav. 1977. Nauki społeczne jako czary: Dymna zasłona żargonu. W: Czy kryzys socjologii? Warszawa: Czytelnik, 87–126.
2. Castells, Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci. Przekład Janusz Stawiński, Sebastian Szymański, Kamila Pawluś, Mirosława Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Hannerz, Ulf. 2006. Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich. Przekład Ewa Klekot. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Hausner, Jerzy. 2016. Miasto-idea i rola kultury w jego rozwoju. Kultura i Rozwój, 1, 1: 109–120.
5. Hausner, Jerzy, Michał Kudłacz, Edwin Bendyk. 2016. Miasto-idea – nowe podejście do rozwoju miast. W: Open Eyes Book 2. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 119–167.
6. Jałowiecki, Bohdan. 2007. Globalny świat metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
7. Jędrzejczyk, Dobiesław. 2004. Geografia humanistyczna miasta. Warszawa: Dialog.
8. Kotkin, Joel. 2021. Powszechna historia miasta. Przekład Anna Kunicha. Warszawa: Aletheia.
9. Montgomery, Charles. 2015. Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Przekład Tomasz Tesznar. Kraków: Wysoki Zamek.
10. Rapoport, Amos. 1977. Human Aspects of Urban Form: Towards a Man Environment Approach to Urban Form and Design. Pergamon.
11. Rewers, Ewa. 2005. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Universitas.
12. Urry, John. 2017. Socjologia mobilności. Przekład Janusz Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13. Znaniecki, Florian. 1931. Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. Poznań: Polski Instytut Socjologiczny.


Date

2023.09.27

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.147166
×