Details

Title

Pandemia a... spiżarnia. Praktyki zaopatrzenia w żywność w dobie pandemii w perspektywie badań jakościowych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 3

Affiliation

Maj, Agnieszka : Wydział Socjologii i Pedagogiki, Katedra Socjologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Authors

Keywords

żywność ; zapasy ; życie codzienne ; pandemia COVID-19 ; zaopatrzenie w żywność

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

109-133

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Aday, Serpil, Mehmet Seckin Aday. 2020. The Impact of Covid-19 on the food supply chain. Food Quality and Safety, 4: 167–180. DOI:10.1093/fqsafe/fyaa024, https://academic.oup.com/fqs/article/4/4/167/5896496.
2. Ananda, Jayanath, Gamithri Gayana Karunasena, David Pearson. 2023. Has the COVID-19 pandemic changed household food management and food waste behavior? A natural experiment using propensity score matching. Journal of Environmental Management, 328: 116887. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.116887.
3. Babbitt, Callie W., Gregory A. Babbitt, Jessica M. Oehman. 2021. Behavioral impacts on residential food provisioning, use, and waste during the COVID-19 pandemic. Sustainable Production and Consumption, 28: 315–325. DOI: 10.1016/j.spc.2021.04.012.
4. Bakalis, Serafim, Vasilis P. Valdramidis, Dimitros Argyropoulos, Lilia Ahrne, Jianshe Chen, P. J. Cullen, Enda Cummins, Ashim K. Datta, Christos Emmanouilidis, Tim Foster, Peter J. Fryer, Ourania Gouseti, Amuldena Hospido, Kai Knoerzer, Alain LeBail, Alejandro P. Marangoni, Pingfan Rao, Oliver K. Schlüter, Petros Taoukis, Epameinondas Xanathakis, Jan F.M. VanImpe. 2020. How COVID-19 changed our food systems and food security paradigms. Current Research in Food Science, 3: 167–172. DOI: 10.1016/j.crfs.2020.05.003.
5. Bednarczuk, Aleksandra, Jerzy Śleszyński. 2019. Marnotrawstwo żywności w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 19 (XXXIV), 4: 19–30. DOI: 10.22630/PRS.2019.19.4.53.
6. Ben Hassen, Tarek, Hamid El Bilali, Mohammad S. Allahyari, Sinissa Berjan, Oksana Fotina. 2021. Food purchase and eating behavior during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional survey of Russian adults. Appetite, 165, 105309. DOI: 10.1016/j.appet.2021.105309.
7. Berger, Peter L., Luckmann Thomas. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Przekład Józef Niżnik. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
8. Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2021. Doświadczenie zmiany w czasie pandemii. Perspektywa fenomenologiczna. W: W. Gumuła, red. Dzienniki stanu pandemii. Czytane z perspektywy socjologii codzienności. Kraków: Instytut Literatury i Wydawnictwo Nomos, 205–223.
9. Bracale, Renata, Vaccaro Concetta M. 2020. Changes in food choice following restrictive measures due to COVID-19. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 30: 1423–1426. DOI: 10.1016/j.numecd.2020.05.027.
10. Caplan, Gerard. 1964. Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books.
11. Castilhos, Rodrigo B., Marcello Jacques Fonseca, Vera Bavaresco. 2017. Consumption, crisis, and coping strategies of lowerclass families in Brazil: A sociological account. International Journal of Consumer Studies, 41, 4: 379–388. DOI: 10.1111/ijcs.12341.
12. Cranfield, John A. L. 2020. Framing Consumer Food Demand Responses in a Viral Pandemic. Canadian Journal of Agriculture and Economics, 68: 151–156. DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cjag.12246.
13. Definicja pojęcia lockdown, Wielki Słownik Języka Polskiego, wersja online: https://wsjp.pl/haslo/podglad/103148/lockdown, dostęp: 19.04.2023.
14. Długosz, Piotr. 2021. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
15. Dopierała, Renata. 2022. Simplifying Life During the COVID-19 Pandemic. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 82: 15–30. DOI: 10.18778/0208-600X.82.02.
16. FAO Policy Brief nr 2, czerwiec 2006. https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf , dostęp: 23.09.2022.
17. Flick, Uwe. 2012. Projektowanie badania jakościowego. Przekład Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18. Forno, Francesca, Mikko Laamanen, Stefan Wahlen. 2022. (Un-)sustainable transformations: everyday food practices in Italy during COVID-19. Sustainability: Science, Practice and Policy, T.18, 1: 201–214. DOI: 10.1080/15487733.2022.2037341.
19. Gawęcki, Jan, red. 2022. Żywienie człowieka: podstawy nauki o żywieniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20. Glinka, Beata, Wojciech Czakon. 2021. Podstawy badań jakościowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
21. Grochowicz, Marek. 2020. Sytuacja branży gastronomicznej w pierwszych miesiącach trwania pandemii COVID-19 na przykładzie Krakowa. Urban Development Issues, 67: 5–16. DOI: 10.2478/udi-2020-0029.
22. Informacja prasowa zamieszczona w portalu branży spożywczej „Hurt i detal” z dnia 25. 10. 2021 https://hurtidetal.pl/article/art_id,34504-107/jak-zmienily-sie-zwyczaje-zakupowepolakow-po-lockdownach/, dostęp: 25.09.2022.
23. Informacja prasowa o wynikach badań na stronie Business Insider z dnia 23 marca 2020 roku, pt. „Makaron, mąka i papier toaletowy. Jak Polacy robią zapasy”, https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/koronawirus-w-polsce-zakupy-izapasy-wedlug-forum-konsumentow/mfz4dvz , dostęp: 7.12.2022.
24. Informacja prasowa zamieszczona na stronie internetowej Strefabiznesu.pl. https://strefabiznesu.pl/bezpieczne-zakupy-2020-handlowcy-powszechnie-nakazuja-klientom-robienie-zakupow-w-maseczkach-a-co-z-rekawiczkami-9092020/ar/c3-15169968, dostęp: 1.05.2023.
25. Informacja prasowa zamieszczona na stronie internetowej Money.pl na temat paniki zakupowej i produktów, na które zaobserwowano wzmożony popyt tuż po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce:https://www.money.pl/gospodarka/rok-z-koronawirusemdopiero-teraz-widac-jak-sprzedawcy-podnosili-ceny-6614419548134048a.html, dostęp:19.04.2023.
26. Informacja dotycząca zasad kwarantanny, serwis internetowy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krotsza-kwarantanna, dostęp: 30.04.2023.
27. Janssen, Meike, Betty P. I. Chang, Hristo Hristov, Igor Pravst, Adriano Profeta, Jeremy Millard. 2021. Changes in Food Consumption During the COVID-19 Pandemic: Analysis of Consumer Survey Data From the First Lockdown Period in Denmark, Germany, and Slovenia. Frontiers in Nutrition. t. 8–2021. DOI=10.3389/fnut.2021.635859.
28. Kaufmann, Jean-Claude. 2004. Ego. Socjologia jednostki: inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu. Przekład Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
29. Kopczyńska, Ewa. 2021. Jedzenie i inne rzeczy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
30. Krajewski, Marek. 2009. Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące. W: M. Bogunia-Borowska, red. Barwy codzienności: analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
31. Kvale, Steinar. 2004. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Przekład Stanisław Zabielski. Białystok: Wydawnictwo Trans-Humana.
32. Maj, Agnieszka 2023. Kulinarne strategie i praktyki czasu pandemii – sposoby radzenia sobie z niepewnością. Kultura i Społeczeństwo, 67(2), 81–103. DOI: 10.35757/KiS.2023.67.2.4.
33. Malec, Krzysztof. 2021. Pandemia w świetle teorii kryzysu. W: W. Gumuła, red. Dzienniki stanu pandemii. Czytane z perspektywy socjologii codzienności. Kraków: Instytut Literatury i Wydawnictwo Nomos.
34. Mateja-Jaworska, Bogumiła, Marta Zawodna-Stephan. 2019. Badania życia codziennego w Polsce: Rozmowy (nie) codzienne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
35. Miles, Matthew, B., Michael A. Huberman. 2000. Analiza danych jakościowych. Przekład Stanisław Zabielski. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
36. Mniszewski, Maciej. 2021. Konsumpcja w pandemii. K. Dębkowska, M. Kolano, P. Śliwowski. Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, maj 2021, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/05/PIE-Konsumpcja-w-pandemii.pdf, dostęp: 7.11.2022.
37. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/jak-planowac-rozsadne-zakupy-spozywcze-orazzdrowe-posilki-w-okresie-pandemii-koronowirusa/, dostęp: 3.03.2023.
38. Olcoń-Kubicka, Marta, Joanna Felczak, Łukasz Posłuszny, Paweł Kubicki. 2021. Przemiany praktyk konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. W: K. Andrejuk, I. Grabowska, M. Olcoń-Kubicka, I. Taranowicz, red. Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 287–312.
39. Qian, Kun, Firouzeh Javadi, Michikazu Hiramatsu. 2020. Influence of the COVID-19 Pandemic on Household Food Behaviour in Japan. Sustainability, 12(23), 9942. DOI: 10.3390/su12239942.
40. Raport Deliotte Global State of Consumer Tracker, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-theconsumer-tracker.html, dostęp: 14.11.2022.
41. Raport KPMG: „Czy pandemia COVID-19 trwale zmieni zwyczaje zakupowe Polaków?”, https://home.kpmg/pl/pl/home/media/press-releases/2020/09/media-press-czy-pandemia-covid-19-trwale-zmieni-zwyczaje-zakupowe-polakow.html, dostęp: 15.02.2023.
42. Raport KPMG: Raport KPMG: „Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19” https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/09/pl-Raport-KPMG-Nowarzeczywistosc-konsument-w-dobie-COVID-19.pdf, dostęp: 15.02.2023.
43. Raport Mc Kinsey „Jak zmienił się rynek zakupów spożywczych w pandemii?”. https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/state-of-grocery-retail, dostęp:15.02.2023.
44. Raport CBOS „Jak Polacy radzą sobie z inflacją?” (nr 138/2022), https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_138_22.PDF, dostęp: 14.03.2023.
45. Raport: „Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań. Wersja pełna”. Wydział Socjologii Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. https://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/Zycie_codzienne_w_czasach_pandemii._Raport_z_drugiego_etapu_badan_wersja_pe%C5%82na.pdf, dostęp: 14.02.2023.
46. Raport Eurofund 2020 – Living, working and COVID-19, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf, dostęp: 13.03.2023.
47. Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a Theory of Social Practice: A Development in Cultural Theorizing. European Journal of Social Theory, 5, 2: 243–263.
48. Rodríguez-Pérez, Celia, Esther Molina-Montes, Vito Verardo, Reyes Artacho, Belen Garcia-Villanova, Eduardo Jesus Guerra-Hernendez, Maria Dolores Ruiz-Lopez. 2020. Changes in Dietary Behaviours during the COVID-19 Outbreak Confinement in the Spanish COVIDiet Study. Nutrients, 6: 1730. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1730/htm.
49. Romeo-Arroyo, Elena, Maria Mora, Laura Vázquez-Araújo. 2020. Consumer behawior in confinement times: Food choice and cooking attitudes in Spain. International Journal of Gastronomy and Food Science, Tom 21. 100226. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2020.100226.
50. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020, wprowadzające tzw. „godziny dla seniorów”: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001797, dostęp: 19.04.2023.
51. Rudziński, Roman. 1978. Jaspers. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
52. Schatzki, Theodore. 2002. The Site of the Social: A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change. Penn State University Press.
53. Schmidt, Filip. 2010. Teorie kuchenne: dialektyka przyzwyczajeń i refleksyjności w koncepcji Jean-Claude’a Kaufmanna. Kultura i Społeczeństwo, 1: 49–85.
54. Taranowicz, Iwona. 2022. Niecodzienna codzienność/codzienna niecodzienność. Życie codzienne w warunkach ryzyka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 82: 5–13. DOI: 10.18778/0208-600X.82.01.
55. Wróblewska-Jachna, Joanna, red. 2021. Obraz pandemii COVID-19 w zapisach podmiotowej świadomości. Zakład Wydawniczy NOMOS.


Date

2023.09.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.147163
×