Details

Title

Zanim nadeszła nuda. Dynamika odbioru treści kulturalnych w czasie pandemii

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 3

Affiliation

Głowacki, Antoni : Narodowe Centrum Kultury; Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski ; Wiśniewski, Rafał : Narodowe Centrum Kultury; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Authors

Keywords

cyfryzacja ; socjologia kultury ; COVID-19 ; konsumpcja kultury ; teorie praktyk

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

81-107

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Bachórz, Agata, Karolina Ciechorska-Kulesza, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Cezary Obracht-Prondzyński, Piotr Zbieranek. 2016. Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
2. Bone, Jessica K., Hei Wan Mak, Jill K. Sonke, Meg E. Fluharty, Jenny B. Lee, Anthony J. Kolenic, Heidi Radunovich, Randy Cohen, Daisy Fancourt. 2022. Who Engaged in Home-Based Arts Activities During the COVID-19 Pandemic? A Cross-Sectional Analysis of Data From 4,731 Adults in the United States. Health Promotion Practice. DOI: 10.1177/15248399221119806. Dostęp 06.03.2021.
3. Botti, Simona. 2000. What Role for Marketing in the Arts? An Analysis of Arts Consumption and Artistic Value. International Journal of Arts Management, 2, 3: 14–27.
4. Brieber, David, Marcos Nadal, Helmut Leder. 2015. In the White Cube: Museum Context Enhances the Valuation and Memory of Art. Acta Psychologica, 154: 36–42. DOI: 10.1016/j.actpsy.2014.11.004.
5. Cebula, Michał. 2022. Inequality in social capital: assessing the importance of structural factors and cultural consumption for social advantage. A case from Poland. International Review of Sociology, 32, 3: 501–528. DOI: 10.1080/03906701.2022.2135190.
6. Chajbos, Katarzyna, Bartek Lis. 2020. Przyszłość kultury. Badanie poznańskiego sektora kultury. Poznań: Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek.
7. Cohen, Anthony P. 2023. Symboliczne konstruowanie wspólnoty. Przekład Konrad Siekierski. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
8. Couldry, Nick. 2010. Theorising Media as Practice. In: B. Bräuchler, J. Postill, eds. Theorising Media and Practice. New York, Oxford: Berghahn Books, 35–54.
9. Czarnecki, Sławomir, Maciej Dzierżanowski, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Cezary Olbracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek. 2012. P oszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
10. Ćwikła, Małgorzata. 2021. Budowanie relacji z publicznością w internecie. Netnografia działalności polskich teatrów w czasie pandemii. Zarządzanie Mediami, 9, 2: 339–353.
11. Domański, Henryk, Dariusz Przybysz, Katarzyna M. Wyrzykowska, Kinga Zawadzka. 2021. Dystynkcje muzyczne: stratyfikacja społeczna i gusty muzyczne Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12. Dulsrud, Arne, Bendik Bygstad. 2022. Digital Ecosystems as Social Institutions: Exploring the Role of Consumption through Four Research Streams of Digital Ecosystems. Consumption and Society, 1, 1: 99–119. DOI: 10.1332/QUPH6141.
13. Eichhorn, Kate. 2022. Content. Cambridge, Massachusettes: The MIT Press.
14. Fancourt, Daisy, Saoirse Finn. 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
15. Feliksiak, Michał. 2021. Korzystanie z internetu. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
16. Feliksiak, Michał. 2023. Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
17. Frick, Ulrich, Miles Tallon, Karina Gotthardt, Matthias Seitz, Katrin Rakoczy. 2021. Cultural withdrawal during COVID-19 lockdown: Impact in a sample of 828 artists and recipients of highbrow culture in Germany. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. DOI: 10.1037/aca0000389. Dostęp 06.03.2023.
18. Gajda, Kinga Anna, Bożena Gierat-Bieroń. 2021. Procesy transformacyjno-reorganizacyjne w sektorze kultury jako odpowiedź na kryzys pandemiczny COVID-19. W: A. Konior, O. Kosińska, A. Pluszyńska, red. Badania w sektorze kultury: przyszłość i zmiana. Kraków: Wydawnictwo Attyka, 155–186.
19. Hirschman, Elizabeth C., Morris B. Holbrook. 1982. Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46, 3: 92–101. DOI: 10.1177/002224298204600314.
20. Jeannotte, M. Sharon. 2021. When the Gigs Are Gone: Valuing Arts, Culture and Media in the COVID-19 Pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 3, 1. DOI: 10.1016/j.ssaho.2020.100097. Dostęp 06.03.2023.
21. Jęcz, Jan. 2022. Prawda ekranu. O praktyce screenshotowania. Przegląd Kulturoznawczy, 1, 51: 53–73. DOI: 10.4467/20843860PK.22.004.15749.
22. Jurkiewicz, Jarosław. 2022. Wpływ ograniczeń sanitarnych COVID-19 na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce. Acta Politica Polonica, 53: 89–100. DOI: 10.18276/ap.2022.53-07.
23. Kantar. 2020. Wave 1 results for Poland and the key markets around the world.
24. Komańda, Marcin. 2022. Was It Doomsday? First Wave of the COVID-19 Pandemic Impact on the Polish Cultural Industry. Economics and Culture, 19, 1: 98–107. DOI: 10.2478/jec-2022-0009.
25. Krygowska-Nowak, Natalia, Joanna Skrzyńska, Agata Zadrożna. 2022. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych online w trakcie pandemii. Raport z badania jakościowego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. https://www.nck.pl/badania/raporty/uczestnictwo-w-kulturze-online. Dostęp 06.03.2023.
26. Lewicki, Mikołaj, Mirosław Filiciak. 2017. Wynalezienie poszerzonego pola kultury. Kultura i Rozwój, 1, 2: 7–32. DOI: 10.7366/KIR.2017.1.2.01.
27. Mica, Adriana. 2018. Sociology as Analysis of the Unintended: From the Problem of Ignorance to the Discovery of the Possible. Abingdon. New York, NY: Routledge.
28. Mica, Adriana, Mikołaj Pawlak, Anna Horolets, Paweł Kubicki, red. 2023. Routledge International Handbook of Failure. London: Routledge.
29. Myrczik, Eva, Riie Heikkilä, Nete Nørgaard Kristensen, Semi Purhonen. 2022. Missing out on culture—or not: Danes and Finns’ cultural participation, the pandemic, and cultural policy measures. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 25, 2: 1–24. DOI: 10.18261/nkt.25.2.4.
30. Narodowe Centrum Kultury. 2022. Zmiany w obszarze aktywności kulturalnych podczas ograniczeń epidemicznych. Komunikat z badania Narodowego Centrum Kultury. https://www.nck.pl/badania/aktualnosci/trzecia-edycja-sondazu-o-kulturze-w-pandemii. Dostęp 06.03.2023.
31. Nicolini, Davide. 2012. Practice Theory, Work, and Organization: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
32. Postill, John. 2010. Introduction: Theorising Media and Practice. In: B. Bräuchler, J. Postill, eds. Theorising Media and Practice. New York, Oxford: Berghahn Books, 1–32.
33. Radermecker, Anne-Sophie V. 2020. Art and Culture in the COVID-19 Era: For a Consumer-Oriented Approach. SN Business & Economics, 1, 4. DOI: 10.1007/s43546-020-00003-y. Dostęp 06.03.2023.
34. Radzińska, Jowita, Paula Pustułka. 2021. A Win for the Middle Class? A Qualitative Study Mapping “Benefits” from the National Quarantine. Kultura i Społeczeństwo, 65, 1: 43–63. DOI: 10.35757/KiS.2021.65.1.1.
35. Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory, 5, 2: 243–63.
36. Rocznik kultury polskiej 2020. 2021. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000566. Dostęp 04.04.2023.
38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001066. Dostęp 04.04.2023.
39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758. Dostęp 04.04.2023.
40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000861. Dostęp 04.04.2023.
41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000473. Dostęp 04.04.2023.
42. Schatzki, Theodore R. 1996. Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social. Cambridge University Press.
43. Schatzki, Theodore R. 2001. Introduction: Practice Theory. In: K. K. Cetina, T. R. Schatzki, E. von Savigny, eds. The Practice Turn in Contemporary Theory. London and New York: Routledge, 10–23.
44. Shove, Elizabeth, Mika Pantzar, Matt Watson. 2012. The Dynamics of Social Practice: Everyday Life and How It Changes. Los Angeles: SAGE.
45. Sikorska, Małgorzata. 2018. Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce. Studia Socjologiczne, 2, 229: 31–63. DOI: 10.24425/122463.
46. Southerton, Dale. 2013. Habits, Routines and Temporalities of Consumption: From Individual Behaviours to the Reproduction of Everyday Practices. Time & Society, 22, 3: 335–55. DOI: 10.1177/0961463X12464228.
47. Spaargaren, Gert, Don Weenink, Machiel Lamers, red. 2016. Practice Theory and Research: Exploring the Dynamics of Social Life. London, New York: Routledge.
48. Szlendak, Tomasz, Krzysztof Olechnicki. 2017. Nowe praktyki kulturowe Polaków: megaceremoniały i subświaty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
49. Warde, Alan. 2005. Consumption and Theories of Practice. Journal of Consumer Culture, 5, 2: 131–53. DOI: 10.1177/1469540505053090.
50. Warde, Alan. 2014. After taste: Culture, consumption and theories of practice. Journal of Consumer Culture, 14, 3: 279–303. DOI: 10.1177/1469540514547828.
51. Weenink, Don, Gert Spaargaren. 2016. Emotional Agency Navigates a World of Practices. In: G. Spaargaren, D. Weenink, M. Lamers, eds. Practice theory and research: exploring the dynamics of social life. London, New York: Routledge, 60–84.
52. Welch, Daniel, Bente Halkier, Margit Keller. 2020. Introduction to the Special Issue: Renewing Theories of Practice and Reappraising the Cultural. Cultural Sociology, 14, 4: 325–39. DOI: 10.1177/1749975520954146.
53. Wiśniewski, Rafał. 2020. „Kompas ustawiony na kulturę”. Rzeczpospolita, maj 14.
54. Wiśniewski, Rafał, Tomasz Kukołowicz. 2017. Pięć kierunków poszerzania pola kultury, czyli uwagi o współczesnej polityce kulturalnej. W: C. Obracht-Prondzyński, P. Zbieranek, red. Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy, konteksty, działania. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 93–120.Date

2023.09.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.147162
×