Details

Title

Czym jest dobry pamiętnik, czyli wyzwania etyczne i metodologiczne w projekcie „Pamiętniki Pandemii”

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 3

Affiliation

Łukianow, Małgorzata : Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski ; Orchowska, Justyna : Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

etyka ; pandemia ; pamiętnik ; konkurs ; wyzwania meodologiczne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

59-82

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Adamczyk, Stanisław, Stanisław Dyksiński, Franciszek Jakubczak, red. 1971. Pół wieku pamiętnikarstwa. Wybór i opracowanie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
2. Alon, Tita, Sena Coskun, Matthias Doepke, David Koll, Michele Tertilt. 2021. Shecession: Women’s Employment in Regular and Pandemic Recessions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w28632.
3. Amankwah-Amoah, Joseph, Zaheer Khan, Geoffrey Wood, Gary Knight. 2021. COVID-19 and digitalization: The great acceleration. Journal of Business Research, 136: 602–611. DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.08.011.
4. Babicka, Maria, Justyna Czarnota-Misztal. 2021. Doświadczając hojności. Autoetnograficzny szkic z procesu koordynacji badań życia teatralnego w pandemii. Zarządzanie w kulturze, 22, 2: 99–118. DOI: 10.4467/20843976ZK.21.008.13762.
5. Bednarczykówka, Katarzyna. 2020. Badacze z PAN i UW zbierają pamiętniki pandemii. Za najlepsze zapłacą po 2,5 tys. zł. Gazeta Wyborcza, 18 kwietnia 2020. https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25875878,badacze-z-pan-i-uw-zbieraja-pamietniki-pandemii-za-najlepsze.html. Dostęp 18.10.2023.
6. Berkan, Władysław. 1924. Życiorys własny. Poznań: Materiały Instytutu Socjologicznego w Poznaniu.
7. Binder, Piotr. 2022. Wywiady online w badaniach jakościowych okres pandemii: inkluzywny potencjał, zagrożenie wykluczeniem i jakość gromadzonych danych. Kultura i Edukacja, 2, 137: 38–62.
8. Bradley, Harriet. 2008. Płeć. Przekład Ewa Chomicka. Warszawa: Sic!
9. Doboszewska, Alina, Jakub Gałęziowski, Marcin Jarząbek, Marek Szajda, Joanna Urbanek. 2020. Historia mówiona a epidemia COVID-19 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. https://pthm.host966873.xce.pl/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-a-historia-mowiona-rekomendacje-PTHM-przyjete-przez-Walne-3.12.2020.pdf. Dostęp 14.06.2023.
10. El-Menyar, Ayman, Mohammad Asim, Rifat Latifi, Hassan Al-Thani. 2016. Research in Emergency and Critical Care Settings: Debates, Obstacles and Solutions. Sci Eng Ethics, 22, 6: 1605–1626. DOI: 10.1007/s11948-015-9730-5.
11. Enzenbach, Cornelia, Barbara Wicklein, Kerstin Wirkner, K., Markus Loeffler. 2019. Evaluating selection bias in a population-based cohort study with low baseline participation: the LIFE-Adult-Study. BMC Medical Research Methodology, 19, 135: 1–14. DOI: 10.1186/s12874-019-0779-8.
12. Fickers, Andreas, Juliane Tatarinov, Tim van der Heijden. 2022. Digital history and hermeneutics – between theory and practice: An introduction. In: A. Fickers, J. Tatarinov, eds. Digital History and Hermeneutics Between Theory and Practic. Berlin, Boston: De Gruyter, 1–22.
13. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2020. Nowe środki na badania związane z COVID-19 przyznane. https://www.fnp.org.pl/nowe-srodki-na-badania-zwiazane-z-covid-19-przyznane/ Dostęp 14.04.2023.
14. Gdula, Maciej, Przemysław Sadura. 2012. Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
15. Głowacka, Maja, Monika Helak, Justyna Kościńska. 2020. Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje. Autobiografia. Literatura, Kultura, Media, 2, 15: 227–242. DOI: 10.18276/au.2020.2.15-17.
16. Głowacka, Maja, Monika Helak, Małgorzata Łukianow, Mateusz Mazzini, Justyna Orchowska. 2022. Pamiętniki Pandemii. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
17. Golczyńska-Grondas, Agnieszka, Katarzyna Waniek. 2022. Superwizja w jakościowych badaniach społecznych. O radzeniu sobie z trudnymi emocjami badających i badanych. Przegląd Socjologii Jakościowej, XVIII, 4: 6–33. DOI: 10.18778/1733-8069.18.4.01.
18. Golczyńska-Grondas, Agnieszka, Marek Grondas. 2013. Biographical research and treatment. Some remarks on therapeutic aspects of sociological biographical interviews. Przegląd Socjologii Jakościowej, IX, 4: 28–49. DOI: 10.18778/1733-8069.9.4.03.
19. Grant, Ruth W., Jeremy Sugarman. 2004. Ethics in Human Subjects Research: Do Incentives Matter? Journal of Medicine and Philosophy, 29, 6: 717–738. DOI: 10.1080/03605310490883046.
20. Helak, Monika. 2022. Pandemia zaburzeń psychicznych. W: M. Głowacka, M. Helak, M. Łukianow, M. Mazzini, J. Orchowska. Pamiętniki Pandemii. Warszawa: Krytyka Polityczna, 131–147.
21. Helak Monika, Łukianow Małgorzata, Orchowska Justyna. 2022. Kobiety – piszące bohaterki pandemii. W: M. Głowacka, M. Helak, M. Łukianow, M. Mazzini, J. Orchowska. Pamiętniki Pandemii. Warszawa: Krytyka Polityczna.
22. Hsieh, Gary, Rafal Kocielnik. 2016. You Get Who You Pay for: The Impact of Incentives on Participation Bias. Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing.
23. Kalinowska, Katarzyna, Beata Bielska, Sylwia Męcfal, Adrianna Surmiak. 2022. Czy badać? Co badać? Jak badać? Strategie badawcze w naukach społecznych i humanistycznych w pierwszej fali pandemii COVID-19. Przegląd Socjologii Jakościowej, XVIII, 4: 34–59. DOI: 10.18778/1733-8069.18.4.02.
24. Konecki, Krzysztof. 2012. Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny. Warszawa: Znak.
25. Kosiński, Krzysztof. 2004. Pamiętnikarstwo konkursowe jako źródło historyczne. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, 6: 133–145.
26. Kwilecki, Andrzej. 2011. Pionierskie przedsięwzięcia badawcze poznańskiej socjologii 1921-1922. Konkurs na życiorys własny pracownika fizycznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2: 323–331.
27. Łukianow, Małgorzata, Maja Głowacka, Monika Helak, Justyna Kościńska, Mateusz Mazzini. 2021. Poles in the face of forced isolation. A study of the Polish socjety during the Covid-19 pandemic based on ‘Pandemic Diaries’ competition. European Societies, 23, sup1: S844-S858. DOI: 10.1080/14616696.2020.1841264.
28. Łukianow, Małgorzata, Maja Głowacka, Monika Helak, Justyna Kościńska, Mateusz Mazzini. 2021. Pamiętniki Pandemii. Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Archiwum Danych Jakościowych, Repozytorium Danych Społecznych. DOI: 10.18150/DILXSB.
29. Łukianow, Małgorzata, Mateusz Mazzini. 2020. Wirus i pamięć. Wątki mnemoniczne w pamiętnikach z czasów koronawirusa. Autobiografia. Literatura, kultura, media, 2, 15: 215–225. DOI: 10.18276/au.2020.2.15-16.
30. Narodowe Centrum Nauki. 2020. Ogłoszenie konkursu Szyba ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19. Dostęp 14.04.2023.
31. OECD. 2020. Keeping the Internet up and running in times of crisis. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/keeping-the-internet-up-and-running-in-times-of-crisis-4017c4c9/ Dostęp: 10.04.2023.
32. Pawłowska, Kinga. 2009. Metoda pamiętnikarska w polskiej socjologii wsi – ujęcia antropologiczne. Wieś i Rolnictwo, 1, 142: 62–84.
33. Plant, E. Ashby, Janet Shibley Hyde, Dacher Keltner, Patricia G. Devine. 2006. The Gender Stereotyping of Emotions. Psychology of Women Quarterly, 24, 1: 81–92. DOI: 10.1111/j.1471-6402.2000.tb01024.x
34. Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 2021. Badania nad Covid-19. https://pts.org.pl/badania/ Dostęp 06.04.2023.
35. Rodak, Paweł. 2022. Fenomen pisania o własnym życiu. Konkursy pamiętnikarskie w Polsce w XX wieku. Kultura i Społeczeństwo, 2: 9–38. DOI: 10.35757/KiS.2022.66.2.1.
36. Romele, Alberto. 2020. Digital Hermeneutics. Philosophical Investigations in New Media and Technologies. New York: Routledge.
37. Rosenthal, Gabrielle. 2003. The Healing Effects of Storytelling: On the Conditions of Curative Storytelling in the Context of Research and Counseling. Qualitative Inquiry, 9, 6: 915–933. DOI: 10.1177/1077800403254888.
38. Ross, Lori E. 2017. An account from the inside: Examining the emotional impact of qualitative research through the lens of “insider” research. Qualitative Psychology, 4, 3: 326–337. DOI: 10.1037/qup0000064.
39. Santana, Dominique. 2022. Historians as Digital Storytellers: The Digital Shift in Narrative Practices for Public Historians. In: S. Noiret, M. Tebeau, G. Zaagsma, eds. Handbook of Digital Public History. Oldenbourg: De Gruyter, 485–493.
40. SGH. 2022. Regulamin konkursu „Inflacja w życiu codziennym Polaków – konkurs na dzienniki i pamiętniki”. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/Strony/pamietniki.aspx. Dostęp 21.02.2023.
41. Sulima, Roch. 1980. Dokument i literatura. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
42. Szczepański, Jan. 1970. Metoda dokumentów autobiograficznych w naukach społecznych. Kultura i Społeczeństwo, 1.
43. Ślęzak, Izabela. 2015. Emocje badacza jako „narzędzie” analizy i interpretacji danych. Doświadczenia z badań terenowych w agencjach towarzyskich. Rocznik Lubuski, 41, 1: 183–196.
44. Thomas, William I., Florian Znaniecki. 1918-1920. The Polish Peasant in Europe and America (vol. 1-4). Boston: Richard G. Badger.
45. UAM. 2017. Regulamin konkursu: Drezdenko, Lubsko, Sulęcin. https://archiwum.edu.pl/konkurs/. Dostęp 21.02.2023.
46. Van Brown, Bethany L. 2020. Disaster Research “Methics”: Ethical and Methodological Considerations of Researching Disaster-Affected Populations. American Behavioral Scientist, 64, 8: 1050–1065. DOI:10.1177/0002764220938115.
47. Vickers, Paul. 2014. Peasants, professors, publishers and censorship: memoirs of rural inhabitants of Poland’s recovered territories (1945-c.1970). Praca doktorska. Uniwersytet w Glasgow. https://theses.gla.ac.uk/4821/ Dostęp 06.06.2023.
48. Wojciechowski, Jakub. 1930. Życiorys własny robotnika. Poznań: Materiały Instytutu Socjologicznego w Poznaniu.
49. Wyka, Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
50. Ziątek, Zygmunt. 1999. Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Date

2023.09.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.147161
×