Details

Title

Jakość badań jakościowych podczas pandemii COVID-19 – doświadczenia badaczy i badaczek społeczno-humanistycznych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 3

Affiliation

Męcfal, Sylwia : Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki ; Bielska, Beata : Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Kalinowska, Katarzyna : Instytut Socjologii im. E. Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas ; Surmiak, Adrianna : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

pandemia COVID-19 ; jakość badań jakościowych ; kryteria jakości badań ; proces badawczy ; badania społeczne w czasie kryzysu społecznego

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

9-36

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Całek, Grzegorz. 2023. „Wreszcie się wyspałam, po raz pierwszy sama upiekłam bułeczki…”– spojrzenie na pierwszy tydzień pandemii COVID-19 w Polsce. Przegląd Socjologiczny, 72, 1. DOI: 10.26485/PS/2023/72.1.
2. Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przekład Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln. 2009. Metody badań jakościowych, t. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Dolińska, Anna, Kamil Łuczaj, Olga Kurek-Ochmańska. 2022. Metoda biograficzna w kontekście badań jakościowych realizowanych zdalnie – możliwości, ograniczenia i aspekty etyczne. Przegląd Socjologiczny, 71, 1: 61–84. DOI: 10.26485/PS/2022/71.1/3.
5. Ferlatte, Olivier, Julie Karmann, Geneviève Gariépy, Katherine L. Frohlich, Gregory Moullec, Valérie Lemieux, Réjean Hébert. 2022. Virtual photovoice with older adults: Methodological reflections during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Qualitative Methods, 21. DOI: 10.1177/16094069221095656.
6. Flick, Uwe. 2011. Jakość w badaniach jakościowych. Przekład Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Przekład Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8. Hammersley, Martin. 2007. The issue of quality in qualitative research. International Journal of Research & Method in Education, 21, 3: 287–305.
9. Horolets, Anna. 2016. Badacz jako gość. Przegląd Socjologii Jakościowej, 12, 3: 54‒69. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume35/PSJ_12_3_Horolets.pdf [21.03.22023].
10. Howlett Marnie. 2021. Looking at the ‘field’ through a Zoom lens: Methodological reflections on conducting online research during a global pandemic. Qualitative Research, 22 (3): 387–402. DOI:10.1177/1468794120985691.
11. Joseph, Dawn, Reshmi Lahiri-Roy, Jemima Bunn. 2022. A trio of teacher education voices: Developing professional relationships through co-caring and belonging during the pandemic. Qualitative Research Journal, 22, 2: 157–172. DOI: 10.1108/QRJ-04-2021-0045.
12. Kalinowska, Katarzyna, Beata Bielska, Sylwia Męcfal, Adrianna Surmiak. 2022. Czy badać? Co badać? Jak badać? Strategie badawcze w naukach społecznych i humanistycznych w pierwszej fali pandemii COVID-19. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18, 4: 34–59. DOI: 10.18778/1733-8069.18.4.02.
13. Kim, Jaymelee J., Sierra Williams, Erin R. Eldridge, Amanda J. Reinke. 2023. Digitally shaped ethnographic relationships during a global pandemic and beyond. Qualitative Research, 23, 3: 809–824. DOI: 10.1177/14687941211052275.
14. Konecki, Krzysztof T. 2019. Kreatywność w badaniach jakościowych. Pomiędzy procedurami a intuicją. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15, 3: 30–54. DOI: 10.18778/1733-8069.15.3.03.
15. Krajewski, Marek, Maciej Frąckowiak, Małgorzata Kubacka, Łukasz Rogowski. 2021. The bright side of the crisis. The positive aspects of the COVID-19 pandemic according to the Poles. European Societies, 23, sup1: S777–S790. DOI: 10.1080/14616696.2020.1836387.
16. Kvale, Steinar. 2010. Prowadzenie wywiadów. Przekład Agata Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17. Lincoln, Yvonna S., Egon G. Guba. 1985. Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
18. Long, Andrew F., Mary Godfrey. 2004. An evaluation tool to assess the quality of qualitative research studies. International Journal of Social Research Methodology, 7, 2: 181–196. DOI: 10.1080/1364557032000045302.
19. Łukianow, Małgorzata, Maja Głowacka, Monika Helak, Justyna Kościńska, Mateusz Mazzini. 2021. Poles in the face of forced isolation. A study of the Polish socjety during the COVID-19 pandemic based on ‘Pandemic Diaries’ competition. European Societies, 23, sup1: S844–S858. DOI: 10.1080/14616696.2020.1841264.
20. Marzi, Sonja. 2021. Participatory video from a distance: Co-producing knowledge during the COVID-19 pandemic using smartphones. Qualitative Research, 1–17. DOI: 10.1177/14687941211038171.
21. Minello Alessandra, Sara Martucci, Lidia K. C. Manzo. 2021. The pandemic and the academic mothers: Present hardships and future perspectives. European Societies, 23, sup1: S82–S94. DOI: 10.1080/14616696.2020.1809690.
22. Mwambari, David, Andrea Purdeková, Aymar Nyenyezi Bisoka. 2021. COVID-19 and research in conflict-affected contexts: Distanced methods and the digitalisation of suffering. Qualitative Research, 22, 6: 969–978. DOI: 10.1177/1468794121999014.
23. Naganathan, Gayathri, Sinthu Srikanthan, Abhirami Balachandran, Angel Gladdy, Vasuki Shanmuganathan. 2022. Collaborative zoom coding – a novel approach to qualitative analysis. International Journal of Qualitative Methods, 21. DOI: 10.1177/16094069221075862.
24. Nawojski, Radosław, Beata Kowalska. 2022. „KIEDY PAŃSTWO MNIE NIE CHRONI…” – oddolne mobilizacje na rzecz praw reprodukcyjnych a doświadczanie obywatelstwa . Studia Socjologiczne, 1, 244: 81–103. DOI: 10.24425/sts.2022.140597.
25. Novotný Lukáš, Hynek Böhm. 2022. New re-bordering left them alone and neglected: Czech cross-border commuters in German-Czech borderland. European Societies, 24, 3: 333–353. DOI: 10.1080/14616696.2022.2052144.
26. Oliffe, John L. 2021. Zoom interviews: Benefits and concessions. International Journal of Qualitative Methods, 20. DOI: 10.1177/16094069211053522.
27. Ossowski, Stanisław. 1967. O osobliwościach nauk społecznych. W: S. Ossowski. Dzieła, t. IV. Warszawa: PWN.
28. Polkowska, Dominika. 2021. Przyspieszenie czy spowolnienie? Praca platformowa dostawców jedzenia w dobie pandemii Sars-Cov-2. Studia Socjologiczne, 4, 243: 109–133. DOI: 10.24425/sts.2021.139724.
29. Radzińska, Jowita. 2022. Między elastycznością a spójnością – wykorzystanie metod asynchronicznych w jakościowym badaniu podłużnym realizowanym w trakcie pandemii COVID-19. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18, 3: 10–31. DOI: 10.18778/1733-8069.18.3.02.
30. Rahman, Syahirah A., Lauren Tuckerman, Tim Vorley, Cristian Gherhes. 2021. Resilient research in the field: Insights and lessons from adapting qualitative research projects during the COVID-19 pandemic. International Journal of Qualitative Methods, 20. DOI: 10.1177/16094069211016106.
31. Ravenek, Michael J., Debbie L. Rudman. 2013. Bridging conceptions of quality in moments of qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 12, 1: 436–456. DOI: 10.1177/160940691301200122.
32. Seale, Clive. 1999. The quality of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
33. Surmiak, Adrianna, Bielska Beata, Kalinowska Katarzyna. 2022. Social Researchers’ Approaches to Research Ethics During the COVID-19 Pandemic: An Exploratory Study. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 17,1.2: 213–222. DOI: 10.1177/15562646211055056.
34. Tarrant Anna, Laura Way, Linzi Ladlow. 2021. ‘Oh sorry, I’ve muted you!’: Issues of connection and connectivity in qualitative (longitudinal) research with young fathers and family support professionals. International Journal of Social Research Methodology, DOI: 10.1080/13645579.2021.1986313.
35. ‘t Hart, Dorinda. 2021. Covid times make ‘deep listening’ explicit: Changing the space between interviewer and participant. Qualitative Research, 0: 1-16. DOI: 10.1177/14687941211027780.
36. Thunberg, Sara, Linda Arnell. 2021. Pioneering the use of technologies in qualitative research – A research review of the use of digital interviews. International Journal of Social Research Methodology, 25, 6: 757–768. DOI: 10.1080/13645579.2021.1935565. 37. Tracy, Sarah J. 2010. Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16, 10: 837–851. DOI: 10.1177/1077800410383121.
38. Watson, Ash, Deborah Lupton. 2022. Remote fieldwork in homes during the COVID-19 pandemic: Video-call ethnography and map drawing methods. International Journal of Qualitative Methods, 21. DOI: 10.1177/16094069221078376.
39. Wyka, Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
40. Żadkowska Magdalena, Bogna Dowgiałło, Magdalena Gajewska, Magdalena Herzberg-Kurasz, Marianna Kostecka. 2022. The sociological confessional: A reflexive process in the transformation from face-to-face to online interview. International Journal of Qualitative Methods, 21: 1–12. DOI:10.1177/16094069221084785.

Date

2023.09.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.147159
×