Details

Title

Doświadczalno-numeryczna analiza ściskanej cienkościennej płyty kompozytowej osłabionej otworem . = Experimental and numerical analysis of compression thin-walled composite plates weakened by cut-outs

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Keywords

struktury cienkościenne ; siła krytyczna ; analiza nieliniowa ; kompozyty ; badania eksperymentalne ; MES ; analiza numeryczna ; płyta z wycięciem ; thin-walled structure ; buckling load ; postbuckling ; composite ; experimental investigations ; FEM ; numerical analysis ; plate with cut-out

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

161-172

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

15.12.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 4; 161-172
×