Details

Title

Badanie doświadczalne stalowych słupów rurowych o różnym wypełnieniu betonem . = Experimental behaviour of steel tubular columns for varying in filled concrete

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Keywords

słup zespolony ; kruszywo pochodzce z recyklingu ; wskaźnik smukłości ; wskaźnik wytrzymałości ; wskaźnik zamknięcia ; CFST ; composite column ; recycled aggregate ; slenderness ratio ; strength index ; confinement index ; CFST

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

149-160

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

15.12.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 4; 149-160
×