Details

Title

Bilans kosztów, czasu i jakości w odniesieniu do projektów budowlanych dotyczących betonu zbrojonego w konstrukcjach podziemnych z wykorzystaniem algorytmu meta-heurystycznego . = Balance of cost, time, and quality related to construction projects regarding the reinforced concrete of underground structures using a meta-heuristic algorithm

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Keywords

konstrukcje podziemne ; zarządzanie projektem ; bilans kosztów, czasu i jakości ; algorytm metaheurystyczny ; algorytm genetyczny ; Underground structures ; Project management ; Balance of cost ; time and quality ; Meta-Heuristic ; Geneticalgorithm

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

103-121

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

15.12.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 4; 103-121
×