Details

Title

Badanie porównawcze właściwości wytrzymałościowych inżynieryjnych kompozytów cementowych z włóknem propylenowym i włóknem szklanym . = Comparative study on durability properties of engineered cementitious composites with polypropylene fiber and glass fiber

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Keywords

inżynieryjne kompozyty cementowe ; włókno polipropylenowe ECC ; włókno szklane ECC ; wytrzymałość ; popiół lotny ; beton ; beton wzmacniany włóknami ; zaprawa cementowa ; Engineered Cementitious Composites ; Polypropylene fiber ; Glass fiber ; Durability ; Fly ash ; Concrete

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

83-101

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

15.12.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 4; 83-101
×