Details

Title

Zastosowanie MES do wyznaczania drgań belek i płyt na podłożach odkształcalnych pod obciążeniem ruchomym . = Use of the finite element method in predicting vibrations of sandwich beams and plates resting on deformable foundations subjected to moving loads

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Keywords

drgania belek i płyt niejednorodnych poprzecznie ; podłoża odkształcalne ; obciążenia ruchome skupione i rozłożone ; MES ; vibrations of composite beams and plates ; deformable foundations ; point and uniformly distributedmoving loads ; finite-element method

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

51-69

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

15.12.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 4; 51-69
×