Details

Title

Concepts or things? Aristotle and P.F. Strawson’s conception of descriptive metaphysics

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Issue

No 4

Authors

Keywords

Aristotle ; P.F. Strawson ; descriptive metaphysics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

161-182

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Date

2020.01.13

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2019.130918

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2019; No 4; 161-182
×