Details

Title

The First Post-war Gdynia Downtown Plan

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 188 Mieszkać w porcie

Authors

Keywords

City Plan ; Gdynia ; potencial ; structure

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

134-146

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.06.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×