Details

Title

Port City – Structure, Functional Challenges and Development Models

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 188 Mieszkać w porcie

Authors

Keywords

Models of port cities development ; port cities ; seaports ; spatial structure

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

33-46

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.06.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×