Details

Title

Assessment of the Level of Concentration of Regional Development Potential in Poland. Measurement, Classification and Assessment of Influence

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

Concentration of development potential ; gross domestic product ; innovation

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

166-182

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2018; tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania; 166-182
×