Details

Title

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji do spraw Etyki w Nauce z działalności Komisji w 2017 r.

Journal title

Nauka

Yearbook

2018

Issue

No 3

Authors

Keywords

ethics in science ; review reliability ; rules of professional promotion

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

177–182

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Date

2018.09.30

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2018; No 3; 177–182
×