Details

Title

Early Abbasid dirhams from a newly discovered stronghold in Bornity near Pieniężno

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2018

Volume

Rok LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

129-143

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/wn.2018.125040
×