Details

Title

Odrębność osiedla robotniczego jako jednostki mieszkaniowej miasta – przykład Rudy Śląskiej

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 178

Authors

Keywords

Backyard ; housing estate ; Ruda Śląska town ; spatial organization ; urban pattern ; workers settlement

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 178
×