Details

Title

Płatności ONW jako instrument przeciwdziałający depopulacji na obszarach wiejskich w Polsce

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 178

Authors

Keywords

depopulation ; Less Favoured Areas ; LFA payments ; rural development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 178
×