Details

Title

Świadomość ekologiczna i kapitał społeczny a wdrażanie zrównoważonego rozwoju

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 178

Authors

Keywords

ecological awareness ; homo cooperativus ; social capital ; sustainable development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 178
×