Details

Title

Europe and Human Dignity. A Steinian Discussion of Joseph Ratzinger’s understanding of Europe . = Europa i godność człowieka.Steinowska dyskusja a rozumienie Europy u Josepha Ratzingera

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2017

Numer

Tom 12

Authors

Keywords

human dignity ; Joseph Ratzinger ; Edith Stein ; Jürgen Habermas ; Europe ; mission to reign

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

233-247

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/119348
×