Details

Title

The doctrinal contribution of the Holy Father Benedict XVI in the field of the canon law . = Doktrynalny wkład Ojca Świętego Benedykta XVI w obszarze prawa kanonicznego

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2017

Numer

Tom 12

Authors

Keywords

Benedict XVI ; canon law ; canonical doctrina

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

131-153

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/119343
×