Details

Title

Miasto przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 177

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/118592 ; ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 177
×