Details

Title

Park narodowy w strefie podmiejskiej– ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 174

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/118550 ; ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 174
×