Details

Title

Zarządzanie rozwojem w obszarze funkcjonalnym Gdańsk‑Gdynia-Sopot – podejście terytorialne

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 174

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/118530 ; ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 174
×