Details

Title

Uwarunkowania przestrzenneprzestępczości w wielkim mieściew ujęciu GIS (na przykładzie szczecina)/
Spatial Conditions of Crime Patternsin a Big City in GIS Approach(Case Study of Szczecin)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 159

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 159
×