Details

Title

Zrównoważona odnowaprzestrzeni miejskiej/
Sustainable Urban Regeneration

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 158

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 158
×