Details

Title

Modele rozwoju gospodarczego i procesy planowania na obszarach Natura 2000/
Models of Economic Development and Planning Processes in Municipalitieswith NATURA 2000 Sites

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 157
×