Details

Title

Udział interesariuszy w procesach zarządzania rozwojemobszarów metropolitalnych na przykładzie Wielkiej Kopenhagi/
Stakeholders Participation in Management of Metropolitan Areas.The Case of Great Copenhagen

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 157
×