Details

Title

Kształtowanie przestrzeni transportowej polskich miasta społeczna odpowiedzialność samorządów. Próba krytycznej analizy/
Shaping of Commuter Space in Polish Cities and Social Responsibilityof Local Government. A Critical Analysis

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 157
×