Details

Title

Warunki wdrożenia i społeczna ocena rozwiązańprojektowych w obszarze logistyki miejskiej na przykładzie wybranych miastzachodniej Polski /
Conditions for the Implementation and Social Assessmentof City Logistics Projects Based on Selected Cities in the Western Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 157
×