Details

Title

(Nie)odpowiedzialni za miasto. O ograniczeniach,poszukiwaniach i nauce kompromisu między partykularnym a wspólnym dobrem /
(Ir)responsible for Cities. Limitations, Challenges and Compromisesbetween the Public and Particular Good

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 157
×