Details

Title

Hierarchia funkcjonalna miast a dominujace funkcje ich wiejskiegootoczenia(przykladwoj. swietokrzyskiego)/
FunctionalHierarchyofCities vs. Functions ofTheirRuralSurroundings (Swietokrzyskie Voivodeship Case)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×