Details

Title

Rolnictwo woj. swietokrzyskiego na tie kraju і Regionu Wschodniegowedlug typu gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie)/
The Agriculture ofSwietokrzyskie Voivodeship vs. Country and Eastern Region by the Type of Gminas (Urban, Urban-Rural, Rural)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×