Details

Title

Rozwoj obszarow wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych2014-2020 (na przykladzie wojewodztw lubelskiego і podkarpackiego)/
Rural Areas Development in Regional Strategic Documents (on Example of Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×