Details

Title

Poziom zycia a procesy depopulacji na obszarachwiejskichpoludniowo-wschodniej Polski/
Standard of Living and Processes of Depopulation on the Rural Areas of South-Eastern Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×