Details

Title

Przemiany struktury zasiewow w rolnictwie polskim w warunkachoddzialywania instrumentow Wspdlnej Polityki Rolnej (lata 2002-2010) /
Crop Structure Transformations in Polish Agriculture in Conditions Imposed by Common Agricultural Policy Instruments (2002-2010)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×